فروشگاه پوسته و پلاگین روکش به عنوان فروشگاه ایرانی کار خود را از پاییز سال ۱۳۹۶ خورشیدی آغاز کرد ، تنها هدف روکش افزایش دانش سطح وب و ارائه محصولات و خدمات حرفه ای به کاربران و طراحان وب میباشد و تمامی تلاش خود را بر این دارد که روزانه خدمات بهتری نسبت به قبل به کاربران خود ارائه دهد.

فروشگاه روکش هیچگونه وابستگی به سازمان های دولتی و شرکت ها نداشته و بصورت حقیقی ارائه و خدمات رسانی میشود.

سیستم درآمد زایی روکش به گونه ای است که ۹۰ درصد از سود کل روکش کاربران دریافت کرده و تنها ۱۰ درصد از سود کل به عنوان خدمات ارائه شده توسط روکش دریافت میگردد.

 

مجوز های اجذ شده توسط روکش :